Česká verze

Lesson 1

Models of the conjugation

Textbook page 10, exercise 8
Determine the model of conjugation of verbs from the text on page 8. (Click the verb and drag it in the correct column.)
mít se
dělat
omlouvat se
nepsat
mít
přestěhovat se
bydlet
pronajmout si
dostat se
nevědět
koupit
změnit
odejít
nebavit
začít
pracovat
učit
bavit
jít
chodit
umět
skončit
muset
učit se
udělat
přestat
kouřit
sportovat
běhat
koukat
vědět
zamilovat se
jmenovat se
stavět
psát
bavit se
moct
zajímat
jet
napsat
žít
pozdravovat
nevidět
doufat
přijet
Á slovesa - dělat
  Í slovesa - rozumět
   OVAT slovesa - pracovat
    E slovesa - číst
     • correct answers:
     • wrong answers:
     • score:
     Check Answers