English version

Lekce 9

Imperfektivní a perfektivní slovesa

Učebnice strana 90, cvičení 1
Určete vid sloves z textů na straně 88. (Klikněte na sloveso a přetáhněte ho do správného sloupce.)
uznávat
bát se
být
moct
patřit
starat se
nenajít
trávit
živit
zůstat
pracovat
zastoupit
nechtít
dělat
mít
představovat si
znát
myslet si
domluvit se
nevadit
zvládnout
nevěřit si
hledat
vzniknout
založit
napsat
studovat
získat
Imperfektivní slovesa
  perfektivní slovesa
   • správné odpovědi:
   • špatné odpovědi:
   • úspěšnost:
   Vyhodnotit