English version

Lekce 9

Text Ženy a muži v dnešní společnosti – opakování

Učebnice strana 88, cvičení 1
Zopakujte si text ze strany 88. Vyberte správný výraz.

Ženy a muži v dnešní společnosti

1. Uznáváte dělení profesí na mužské a ženské?
a) V podstatě ano, ale ženy by se neměly bát mužské práce a naopak.
b) Ne, to je . Kdokoliv může dělat cokoliv.
c) Ano, žena patří do kuchyně a muž do dílny.

2. Má podle vás být žena v domácnosti a starat se o manžela?
a) Jen na nějaký čas, si nenajde zajímavé zaměstnání.
b) Ne, přece nebude trávit život v kuchyni.
c) Ano, muž by měl rodinu.

3. Žena by měla zůstat doma s dětmi, když jsou malé.
a) Určitě co nejdéle. Pracovat může potom celý život, když jsou děti velké.
b) V žádném ! Stačí měsíc dva.
c) Ano, ale později může pracovat třeba na poloviční úvazek.

4. Muži se nikdy nemůžou starat o děti dobře jako ženy.
a) Přítomnost matky je důležitá, ale proč by ji nemohl zastoupit otec?
b) To je nesmysl! Můžou, ale nechtějí.
c) Samozřejmě, matka je matka a s tím nic dělat.

5. Mají ženy a muži v zaměstnání rovné příležitosti?
a) Ne, ženy mají často menší platy a to je .
b) Ženy mají nižší platy, ale to je správné, protože se nemůžou práci tolik věnovat.
c) Ano, ženy mají stejné i platy jako muži.

6. Jak si představujete ženu – feministku?
a) Je tlustá, nosí brýle a má komplex z mužů.
b) Je to nezávislá žena, která zná svá práva.
c) Je to energická a radikální intelektuálka.

7. Co si myslíte o muži v domácnosti, kterého živí žena?
a) Je to chlap na svém místě.
b) Je to parazit.
c) Když se na tom domluví a ženě to , proč ne?

8. Proč je v ČR v politice tak málo žen?
a) Muži mají pro tuto práci lepší předpoklady.
b) Pro ženy není tato oblast atraktivní.
c) Ženy by politiku zvládly stejně dobře jako muži, ale nevěří si.

9. V dnešní moderní hledají svoji roli nejen ženy, ale i muži.
a) Ne. Všechny komplikace dělají jenom ženy, protože chtějí stejná práva jako muži.
b) Ano. Je to pro ně stejně těžké, protože jejich role v rodině je než dřív.
c) Ano, ale ženy to mají těžší.

  • správné odpovědi:
  • špatné odpovědi:
  • úspěšnost:
Vyhodnotit