English version

Lekce 8

Text České svátky – opakování

Učebnice strana 78, cvičení 2
Zopakujte si text ze strany 78. Vyberte správný výraz.

České svátky

Valentýn
Nedivte se, když 14. února dáte svému českému partnerovi nebo partnerce dárek nebo kytici, ale oni řeknou, že Valentýna neslaví. Hodně lidí v České republice bere Valentýna jako „importovaný“ svátek, ze kterého mají radost hlavně obchodníci. Svátek slaví někteří mladí, ale starší lidé si na něj ještě .

Velikonoce
Na Velikonoce slaví křesťané vzkříšení Ježíše Krista. Svátky jsou týden po prvním jarním úplňku. Tyto dny mají jména: Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Boží hod velikonoční („hod“ je staré slovo pro svátek) a Velikonoční pondělí. Podle staré tradice mrskají muži v pondělí ráno pomlázkou ženy, byly celý rok zdravé, ale v poslední době chodí „na koledu“ i děti. Za to dostávají malovaná vajíčka.

Čarodějnice
„Pálení čarodějnic“ nebo taky „Čarodějnice“ je stará lidová tradice. Noc ze 30. dubna na 1. května je kouzelná noc, kdy zlé síly mají větší moc než jindy. Lidé věřili, že se čarodějnice slétají na sabat. Na ochranu dělali na kopcích ohně. Dnes pálení čarodějnic znamená hlavně . Lidé se scházejí u ohně, skáčou přes něj a pečou si buřty.

Mikuláš
Mikuláš byl biskup, který žil ve třetím století v Byzanci. Podle legendy jednou viděl chudou rodinu. Otec neměl peníze a jeho tři dcery si myslely, že si budou vydělávat jako prostitutky. Mikuláš jim dal v noci na okno peníze a dívky zachránil. Mikuláš má svátek 6. prosince. Večer 5. prosince můžete v českých ulicích potkat Mikuláše, čerty a anděly, kteří nosí dětem bonbony, oříšky, ovoce a malé hračky. Některé děti se čerta bojí, ale některé si z něho dělají .

Dušičky
Dušičky jsou 2. listopadu. Je to památka . Lidé chodí na hřbitov, zapalují svíčky, zdobí hroby a vzpomínají na své a přátele.

Vánoce
Na Vánoce slaví křesťané narození Ježíše Krista. Hlavní svátek – den – je 24. prosince. Děti se těší na stromeček a dárky. Věří, že jim je přinese Ježíšek. Večer se celá rodina sejde u svátečního stolu. Pak zazvoní zvonek a všichni jdou ke stromečku. Hodně lidí chodí o půlnoci do kostela, i když nejsou . 25. prosince je Boží hod vánoční a den 26. Prosince se jmenuje „Na Štěpána“, protože svátek má Štěpán.

Silvestr a Nový rok
31. prosince je den v roce. Svátek má Silvestr, a proto lidé říkají, že slaví „Silvestra“. Scházejí se doma nebo v restauraci, slaví, tancují, jedí, pijí a baví se. Hodně lidí se dívá na velký silvestrovský program v televizi a na ohňostroj. 1. ledna je Nový rok. Lidé chodí na a přejí si šťastný nový rok.

  • správné odpovědi:
  • špatné odpovědi:
  • úspěšnost:
Vyhodnotit