English version

Lekce 4

Orientace – slovní zásoba

Učebnice strana 44 a 45
Zopakujte si slovní zásobu ze strany 44 a 45. Vyberte správný výraz.

1. Tady musíte doprava a pak rovně.

2. Pošta? Ta je blízko, asi pět minut .

3. Promiň, že jdu pozdě. mi autobus.

4. Prosím vás, jak se na nádraží?

5. Pětka tam nejede, musíte jet .

6. Kdy to jede? – Nevím, podívej se na jízdní .

7. V té restauraci nebylo volné místo, museli jsme jít .

8. Zahněte tady a jeďte až k mostu.

9. Nevíte, se jede do nemocnice?. – Na semaforu doprava a pak rovně.

10. Víš, kde jsme? – No, asi jsme se .

  • správné odpovědi:
  • špatné odpovědi:
  • úspěšnost:
Vyhodnotit