English version

Lekce 3

Slovesa s akuzativem a lokálem

Učebnice strana 31, cvičení 11
Zopakujte si slovesa, která používáme s akuzativem a lokálem. Vyberte správnou formu.

1. Povídali jsme si o . Znáš ho?

2. Slyšel jsi už o ? Bude se vdávat.

3. Přečetla jsem od tebe.

4. O jste se bavili? O z němčiny?

5. O víkendu se musím starat o . Rodiče nebudou doma.

6. Přemýšlela jsem o a myslím, že je dobrý.

7. Často myslím na ze školy.

8. Požádala jsem na úřadě o .

9. Vyprávěl mi o po Asii.

10. Už jste se domluvili na ? Já bych mohl v úterý odpoledne.

11. Diskutujeme o ve dvacátém století.

12. O máš strach? O ?

  • správné odpovědi:
  • špatné odpovědi:
  • úspěšnost:
Vyhodnotit