English version

Lekce 1

Modely konjugace

Učebnice strana 10, cvičení 8
Určete model konjugace sloves z textu na straně 8. (Klikněte na sloveso a přetáhněte ho do správného sloupce.)
mít se
dělat
omlouvat se
nepsat
mít
přestěhovat se
bydlet
pronajmout si
dostat se
nevědět
koupit
změnit
odejít
nebavit
začít
pracovat
učit
bavit
jít
chodit
umět
skončit
muset
učit se
udělat
přestat
kouřit
sportovat
běhat
koukat
vědět
zamilovat se
jmenovat se
stavět
psát
bavit se
moct
zajímat
jet
napsat
žít
pozdravovat
nevidět
doufat
přijet
Á slovesa - dělat
  Í slovesa - rozumět
   OVAT slovesa - pracovat
    E slovesa - číst
     • správné odpovědi:
     • špatné odpovědi:
     • úspěšnost:
     Vyhodnotit