English version

Lekce 1

Gramatický rod substantiv

Učebnice strana 10, cvičení 5
Určete rod substantiv z textu na straně 8. (Klikněte na substantivum a přetáhněte ho do správného sloupce.)
Adam
práce
měsíc
byt
rok
centrum
sídliště
místnost
kuchyň
park
hřiště
tenis
autobus
minuta
auto
renault
novinka
zaměstnání
firma
Taxon
škola
učitel
francouzština
dítě
dospělý
plat
čeština
kurz
zkouška
fitness centrum
holka
Eva
Morava
vegetariánka
organizace
Lampa
člověk
muzikoterapie
politika
ekologie
kniha
film
léto
chata
maminka
bratr
sestra
Praha
Denis
Maskulinum animatum
  Maskulinum inanimatum
   Femininum
    Neutrum
     • správné odpovědi:
     • špatné odpovědi:
     • úspěšnost:
     Vyhodnotit